سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

زیر نور چراغ برق...

پنجشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷ ب.ظ
دست از سرم برنمی‌دارد، رویای مجروح نیمه‌شبان. آسودگی خواب را به زنجیر کشیده و کابوس به ذهنم می‌چکاند. 
صورتی یا نارنجیِ خونین، روشنای کم‌سوی آسمانی‌ست دل‌تپیده، که می‌بارد و می‌وزد و به رقص می‌آرد. و بر پیشانی بام‌ها، دست تکیده‌ی درختان و ردِ اولین گذرکرده، بوسه‌ای سرد می‌نشاند. |03:05| #واژه‌بافی 
۹۷/۱۰/۱۳
بلوط