سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

...hey you

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۲۳ ب.ظ

Don't give up

okey? 
۹۷/۱۰/۱۱
بلوط