سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

395

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۰ ب.ظ
زمستان تاج‌گذاری کرد؛ درست مانند میس یونیورسی که بانوی جدید را به تخت می‌نشاند، پاییز هم آخرین باران‌اش را به اولین برف سال رج زد و بامِ خانه‌ها را سپیدپوش کرد. قدم‌ات مبارک :) #واژه‌بافی #خاطره‌نوشت 
۹۷/۰۹/۲۶
بلوط