سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

و خزانی که منم

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۵۹ ب.ظ
حُسن یوسف‌ها یک هفته بی‌عشق ماندند؛ پژمردند. نگاهش کردم و دلم خواست بگویم بغلم کن. آب دهانم را قورت دادم و برگ‌های خشکیده را از شاخه‌شان چیدم. به خودم گفتم نشانه‌ی پاییز است. 
میان موهام که دست می‌کشم، می‌ریزن‌اند. پاییز است. زخم‌ها تنم را می‌جورند. پاییز است. حرف‌ها می‌ماسند و فرومی‌ریزم. پاییز است... #واژه‌بافی 
۹۷/۰۹/۲۰
بلوط