سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

event

پنجشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ
۲۴ آبان روز کتاب و کتابخوانی + روز جهانی فلسفه [ 15 November ] #اعلان

۹۷/۰۸/۲۴
بلوط