سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

گاه‌شمار

شنبه, ۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۳۸ ب.ظ

"Lines Hold The Memories", ca. 2015 - Agnes Cecile
۹۷/۰۷/۰۷
بلوط