315

با اینکه همه‌ی در و پنجره‌ها بسته‌اس ولی خونه بوی دود و باروت گرفته. من از اتاق جنوبِ غربی واحد دو، پست می‌ذارم. شهر داره سقوط می‌کنه. اگه شما هم به این جنگ پشت کردین و توی سنگرهاتون موندین، به مقاومت ادامه بدین. شاید که فردا روز دیگری باشد...!
  • سه شنبه ۲۲ اسفند ۹۶
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan