سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

منوی بلاگ

sunset

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۱ ب.ظ
۹۶/۱۲/۱۲
بلوط