سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

. . .

جمعه, ۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۲۵ ب.ظ
 
۹۶/۱۱/۲۰
بلوط