سازش

فلسفه‌ی مونتنی، فلسفه‌ی سازش است: بدترین مصیبت ما خوارشمردن وجودمان است. 

همه‌کس هرچه را که مرسوم خود او نیست وحشیانه می‌خواند؛ ما غیر از باورها و رسوم کشور خود، هیچ معیار دیگری برای حقیقت و دلیل درست نداریم. ما همواره در کشور خود مذهب کامل، حکومت کامل و پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین روش انجام دادن هر کاری را داریم! 

ابزار ارزیابی رفتار، استدلال دقیق است نه تعصب. مونتنی از کسانی سرخورده بود که ساده‌دلانه امر ناآشنا را با امر نابسنده یکسان می‌پنداشتند.

• [تسلی‌بخشی‌های فلسفه - آلن دوباتن - ترجمه‌ی عرفان ثابتی - انتشارات ققنوس]
  • شنبه ۶ آبان ۹۶
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan