آهای تو...!

تویی که چشم‌هایت رنگِ عسل، و "سین"، آغازِ نامتْ باید. تویی که مشروط به دو بخشیِ نام خانوادگیت، بلد می‌شوی‌ام. پشت کدامین پیچ و سر کدام تقاطع دل‌دل می‌کنی؟ کجای راهی؟ آهای تو؛ رفیقِ روزهای بعد از این...
  • پنجشنبه ۶ مهر ۹۶
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan