سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

منوی بلاگ

"من یه مادرم"

چهارشنبه, ۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۲ ق.ظ
زنانی که هویت خود را در گروِ نقش مادری‌شان می‌یابند، زنانی آسیب‌دیده و زخم‌خورده‌اند؛ مادرهای تنهایی که مسئولیت و بارِ زندگی را یک تنه به دوش می‌کشند، حتا اگر در ظاهر متاهل و در قالب خانواده‌ای کامل زندگی کنند. فشارهای روحی و عاطفی، بی‌مهری‌ها و ستیز برای آینده‌ای مبهم، زنان بسیاری را از خود بیگانه می‌کند. مادرانی که وابسته به فرزندانشان هستند و از وجودِ آنان، هستی می‌گیرند. مادرانی که هیچ تعریفی از خود به عنوان انسانی مستقل و آزاد، انسانی با تمام حقوق طبیعی برای زندگی، ندارند. خود را فدای فرزندان کردن، شجاعانه نیست. احترام‌برانگیز؟ بله، اما مالکیت جستن بر زندگیِ دیگری برای تمام سختی‌ها و گذشته‌ای که پشتِ سر نهاده‌اند؟ نه. مَدِلاین مَکِنزی مادری است که ترسِ ترک شدن و تنهایی، لحظه‌ای رهایش نمی‌کند. هر قدمِ رو به جلو، هر اندیشه‌ی مستقلی از جانب دخترانش را به منظور طرد شدن خود تلقی می‌کند. کاراکتری که بارها تاکید می‌کند "من یه مادرم" و زندگی بدون حضور فرزندانی که خود را به آن‌ها گره زده است، کابوسی سرد و تاریک را برایش معنا می‌کند. هراندازه که خود را دوست بداریم، هراندازه که زندگی کردن برای خودمان، و نه دیگری را بلد باشیم، انسانی قوی و موفق خواهیم بود. و به تبع، انسان‌های قوی و موفقی را نیز پرورش خواهیم داد. اینکه فرزند خود را تنها دلیلمان برای ادامه‌ی زندگی بدانیم، تحسین‌برانگیز نیست، ترحم‌انگیز است. [مَدِلاین مَکِنزی، از شخصیت‌های Big Little Lies] #واژه‎بافی #آپارات

دانلود موزیک Cold Little Heart - Michael Kiwanuka [تیتراژ آغازی سریال]
Did you ever want it? Did you want it bad? Oh, my. It tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much power. Running through my veins. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh I, I can't stand myself. And I know. In my heart, in this cold heart. I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In you and I... Did you ever notice. I've been ashamed. All my life. I've been playing games. We can try to hide it. It's all the same. I've been losing you. One day at a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh I, I can't stand myself. And I know. In my heart, in this cold heart. I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In my heart, in this cold heart. I can live or I can die. I believe if I just try. You believe in you and I. In you and I... Maybe this time I can be strong. But since I know who I am. I'm probably wrong. Maybe this time I can go far. But thinking about where I've been. Ain't helping me start... گرامافون#
۹۶/۰۷/۰۵
بلوط