سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

غیرمطلق

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۵۶ ق.ظ
همه‌چیز از تعاریف شروع می‌شود. ابتدایی‌ترین مفاهیم هم نخست، نیازمند معرفی هستند. مقدمه، تیتراژ، نت‌های آغازین. واژه‌ها را می‌شکافیم و به هم بسط می‌دهیم تا تعریفی روشن و آشنا با آن‌چه در ذهن داریم، بیان کنیم. و زندگی؛ مجهولی متغیر است. معادلات معکوسش، لزومن از حکم به فرض نمی‌رسد و پاسخ ریشه‌یابی‌ها و به توان رساندن‌هایش، دور از احتمالات و برآوردهای ماست. جهان‌بینی‌هایمان، بیش از آن‌که امری مسلم و حقیقتی ذاتی باشد، تمایلاتِ ماست برای واقعی بودن آن نگرش. برای ایکس و ایگرگ‌های نامعلوم، باید که پاسخ را حدس زد، و حضورِ ثابتِ خطای معادله را پذیرفت. گاهی بدیهی‌ترین مبانی هم، در حوزه‌ی روابط انسانی و زیستی، گنگ‌اند و مبهم. شرایط؛ فاکتور تعیین‌کننده‌ایست. میانِ باورِ کلام و ایمان به سخن، تفاوت ظریفی‌ست. ضرورت است که محکم قدم برداشت و معتقد بود به خود، اما روزنه‌ای برای تردید را هم باید گشود. منطق، بحث‌پذیر است و احساس، در اشتراک‌گذاری‌ست که رنگ می‌گیرد. و یادمان نرود که زندگی، مجهولی متغیر است. (اگر...آنگاه) #واژه‎بافی 
۹۶/۰۶/۲۰
بلوط