سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

منوی بلاگ

توالیِ وقوع

دوشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۵ ب.ظ
سرنوشت؛ زنجیره‌ای از اتفاقاتِ به هم گره خورده‌ست. سرآغاز و جرقه‌های نخستین را شاید به خاطر نسپاریم، اما حسِ شروع را می‌شود درک کرد. جریانی در راه است که موج‌های کوچکش را می‌شود لمس کرد. حرکتی پویا خواهد شد اگر شجاعتِ تعبیر نشانه‌ها را داشته باشی و ریستنِ گام‌های کوچک به هم، برای ساختن کلافِ بلند آرزوها. و نه رویاهایی دور از دسترس و محال، که می‌توان نشانِ تحقق را از همین دوردست هم دید. (اگر...آنگاه) #واژه‎بافی 
۹۶/۰۶/۱۳
بلوط