سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

سه‌تا 6

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۰۳ ب.ظ

یک بغل حرف، ولی محضِ نگفتن، دارم... [جواد نوروزی] #نقل قول
۹۶/۰۶/۰۶
بلوط