سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

چهارشنبه, ۷ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ب.ظ
یکی از معیارهای خوش‌گذشتن با دوستان هم می‌تواند این باشد که بعد از ترک محل یا حتا در حین ارتکاب، تصمیم می‌گیرید چند ماهی در آن حوالی آفتابی نشوید. لذا نقل‌قول معروفی‌ست که می‌گوید: راحت باش...، دیگه اینجا نمی‌آیم! ایـــــن آخـــــریـــــن بـــــاره... :)  [عنوان از سعدی] #خاطره‌نوشت
۹۶/۰۴/۰۷
بلوط