سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

منوی بلاگ

آوازه‌خوان شبانه

چهارشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۳۶ ق.ظ
خوابی که ربودی را چگونه می‌توان به چنگ آورد؟ تویی که طنین حضورت، تکرار بیداری‌ست... [3:28 بامداد] #واژه‌بافی
۹۶/۰۳/۳۱
بلوط