بها

نمی‌توانی نواقص و کاستی‌هایت را برای خودت نگه داری و آن‌چه خوب و فاخر به نظر می‌آید را عرضه کنی و انتظار درک شدن و فهم تمام و کمال از دیگران داشته باشی. برای رسیدن به رویا، باید ریسک کرد و خوابید. حتا با دانستن این واقعیت که ممکن است کابوس به سراغت آید.
  • جمعه ۱۵ ارديبهشت ۹۶
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan