سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سینوس‌ها...

پنجشنبه, ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ
"موج‌سواری هنر جنگیدن با آب‌های خروشان و توانایی فرار از شدیدترین امواج دریا و حفظ جان در عین تقابل با مرگ است که اگر در دل دریا صورت پذیرد، به سخت‌تر شدن کار موج‌سوار منجر می‌شود زیرا نمی‌داند و نمی‌بیند موج بعدی دقیقن از کدام‌سو می‌آید و مجبور است با کمترین دید در میان امواجی که سر به فلک می‌زند، مسیر حرکت بعدی خود را تعیین کند." زندگی هم همین است. وقتی در دل ماجرا هستی، دید محدودی به وقایع داری، باید آنی و سریع تصمیم‌بگیری و نیرویت را بین مبارزه و نجات‌یافتن تقسیم کنی. اما دست آخر کمتر کسی‌ست که آرزویش نشستن بر ساحل عمر در سراسر زندگی باشد وقتی آدم‌های دیگر با ترس و وجد و هیجان و خشم، مشغول موج‌سواری‌اند. خواست‌هایمان چندوجهی‌ست. از ریسک کردن و تجربه‌های جدید و کشف ناشناخته‌ها لذت می‌بریم و در عین‌حال آسودن بر کناره‌ای آرام و ایمن را نیز ستایش می‌کنیم. موج‌سوار حرفه‌ای نیروی آب را حس می‌کند، تولد موج‌ها را با سرانگشتان خیسش لمس می‌کند و آماده‌ی رویارویی‌ست. و شانس، یعنی خودِ فرد. نیک‌بختی تمامن در دستان کسی‌ست که بازی را بلد باشد و استقامت خوبی از خود نشان دهد. #واژه‌بافی
۹۶/۰۲/۱۴
بلوط