سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

معماری‌خوانده‌ای فروردین‌زاده که از 26تیر 91 بلاگر شد و کیبورد و تلق‌تلقِ واژه‌بافتن را خوش‌تر از صدای راپید بر شیت‌های دانشگاهی و طرح‌زدن یافت. برچسب‌های وبم را بارها پاک کردم و از نو ساختم، اما لعنت که هیچ‌یک دلبرتر از امضای پیشینم نشد. #سینوس ذهنی... که حال من، تناوبِ یک سینوس است؛ پُر از فراز و فرودهای پی‌درپی.