سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سه‌تا 6

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۶:۰۳ ب.ظ

یک بغل حرف، ولی محضِ نگفتن، دارم... [جواد نوروزی]
  • ۹۶/۰۶/۰۶
  • بلوط