آوازه‌خوان شبانه

خوابی که ربودی را چگونه می‌توان به چنگ آورد؟ تویی که طنین حضورت، تکرار بیداری‌ست... [3:28 بامداد]
  • چهارشنبه ۳۱ خرداد ۹۶
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan