بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

برداشت آدم‌ها از اتفاقات متفاوت است. رفتاری ساده و معمولی از دیدگاه تو، می‌تواند یک ویژگی خاص اخلاقی تلقی شود. و یا اشتباهی نابخشودنی به ظن تو، ممکن است پیش‌آمدی بسیار ساده و سهو در نظر آید. همه‌مان دست به قضاوت می‌زنیم اما سخت‌ترین حکم‌ها را نه دیگران که اغلب خودمان علیه خویش صادر می‌کنیم. زندگی بدون محکمه‌های بی‌دلیل ضد خودمان، قطعن آرام‌تر و آسوده‌تر سر می‌شود.
  • دوشنبه ۲۳ اسفند ۹۵
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan