سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

بخشش، لازم نیست اعدامش کنید.

دوشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۵۹ ب.ظ
برداشت آدم‌ها از اتفاقات متفاوت است. رفتاری ساده و معمولی از دیدگاه تو، می‌تواند یک ویژگی خاص اخلاقی تلقی شود. و یا اشتباهی نابخشودنی به ظن تو، ممکن است پیش‌آمدی بسیار ساده و سهو در نظر آید. همه‌مان دست به قضاوت می‌زنیم اما سخت‌ترین حکم‌ها را نه دیگران که اغلب خودمان علیه خویش صادر می‌کنیم. زندگی بدون محکمه‌های بی‌دلیل ضد خودمان، قطعن آرام‌تر و آسوده‌تر سر می‌شود. #واژه‌بافی
۹۵/۱۲/۲۳
بلوط