در راه رویاها...

جنگ همیشه در خطوط مقدم و مقابل دشمنی که سلاحش را به سمتت نشانه‌رفته نیست. جنگ‌های ما پشت جبهه‌ها رخ می‌دهند، در سکوت و آرامشی مرموز. ما جنگ‌های روحیِ دوران خودمان را پشت سر می‌گذاریم، جدال‌هایی خاموش و تلخ بدون نیروی پشتیبانی. تنها و چشم در چشمِ خودی که در آینه می‌بینیم. بزرگ‌ترین فتح ما غلبه بر خویشتنی‌ست که از نهان برمی‌خیزد. 
  • جمعه ۲۲ بهمن ۹۵
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan