سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

در راه رویاها...

جمعه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۵، ۰۹:۵۸ ب.ظ
جنگ همیشه در خطوط مقدم و مقابل دشمنی که سلاحش را به سمتت نشانه‌رفته نیست. جنگ‌های ما پشت جبهه‌ها رخ می‌دهند، در سکوت و آرامشی مرموز. ما جنگ‌های روحیِ دوران خودمان را پشت سر می‌گذاریم، جدال‌هایی خاموش و تلخ بدون نیروی پشتیبانی. تنها و چشم در چشمِ خودی که در آینه می‌بینیم. بزرگ‌ترین فتح ما غلبه بر خویشتنی‌ست که از نهان برمی‌خیزد. #واژه‌بافی
۹۵/۱۱/۲۲
بلوط