سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

"من همینم" با لبخند :)

دوشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲ ب.ظ
کیفیت زندگی آدم‌ها را با هم مقایسه نکنیم. عمق، جدای از رزولوشن است. قاب‌بندی زندگی بعضی‌هامان شاید میزان و درست نباشد و تیره‌روشن‌های نور، چشم را اذیت کند و تصویر را از کمال بیاندازد اما تمِ داستان و درون‌مایه‌ی فکری و حسی آدم‌ها جدای از ظاهری‌ست که از آنان می‌بینیم. باید پای حرف‌ها نشست تا فهمید آدمِ روبرو چندچند است. قضاوت پیش از هرکسی خودمان را زیرِ سوال می‌برد و مقایسه می‌تواند آدم را بدجور از پای بیاندازد. وقتی خودمان را بلد باشیم و بپذیریم منِ پرهیاهوی درونمان را، دیگر معنایی ندارد به صف شدن‌ها و خط‌کش و معیار خوب یا بد، بهتر یا بدتر بودن را لحاظ کردن. تفاوت اصل جدایی‌ناپذیر دنیای ماست که باید درکش کرد. جدال برای ثابت کردنِ خود، گاهی بیهوده است. آدم که خودش را شرح نمی‌دهد...! #خاطره‌نوشت
۹۵/۱۱/۱۸
بلوط