سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد

آدم‌ها...

جمعه, ۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲ ق.ظ
همیشه افراد ساکت را دوست داشته‌ام؛ هیچگاه نمی‌فهمی در حال رقصیدن در رویای خویش‌اند و یا سنگینی بار هستی را به دوش می‌کشند. [جان گرین] #نقل قول
۹۵/۱۱/۰۸
بلوط