سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

شروع دوستی‌ها

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۳۶ ب.ظ
و ایمان بیاوریم به نگاه، به لبخند و حسی که مابین آدم‌ها رد و بدل می‌شود. 
  • ۹۵/۱۱/۰۶
  • بلوط