سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

شروع دوستی‌ها

چهارشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰۸:۳۶ ب.ظ
و ایمان بیاوریم به نگاه، به لبخند و حسی که مابین آدم‌ها رد و بدل می‌شود. #واژه‌بافی
۹۵/۱۱/۰۶
بلوط