زندگی با/بی فلسفه

"بزرگ شدن بخش‌هایی از مغز، یکی از چندین تاثیر مثبت یوگاست." نمی‌خوای بری یوگا...؟ دغدغه‌ی فعلی من کوچیک شدن جسمم و کاهش سایزه. فعلن برنامه‌ای برای هایپرتروفیِ مغزم ندارم. و در ضمن نه مچکرم، همین‌قدری که دارم فراتر از سنم زندگی رو درک می‌کنم و با پیچیدگی‌هاش دست به گریبونم برام کافیه. بیش از این عمیق شدن توی هستی رو به خودم توصیه نمی‌کنم اونم وقتی که توی قعر سینوس گیر افتادم.
  • چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan