سینوس ذهنی

به قول پدربزرگم: "زندگی دوران‌دوران است..." اصلن شاید همین تعریفش از زندگی ریشه دوانید در من و شد "حال من تناوب یک سینوس است، پُر از فراز و فرودهای پی‌درپی." 
  • دوشنبه ۲۹ آذر ۹۵
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan