سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

نکته‌ی رمز

جمعه, ۱۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴ ب.ظ
این نکته‌ی رمز اگر بدانی، دانی؛ هر چیز که در جستن آنی، آنی.  [مولوی]
  • ۹۵/۰۹/۱۲
  • بلوط