نکته‌ی رمز

این نکته‌ی رمز اگر بدانی، دانی؛ هر چیز که در جستن آنی، آنی.  [مولوی]
  • جمعه ۱۲ آذر ۹۵
Designed By Erfan . Me Powered by Bayan