سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

سـایـه‌ی سـفـیـد

در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز ارمغان می‌آرد...

هوا بس ناجوانمردانه...

چهارشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳ ب.ظ
آدم ترس بَرَش می‌دارد. شده برای سهمتان از زندگی، وحشت کنید؟ برای سهمتان از ماجراجویی‌ها و کشف ناشناخته‌هایی که زمانِ عبوس، از پیِ خود می‌بردشان. برای سهمتان از شاد زیستن، رفاقت، حس و طعم لحظه‌هایی ناب از زندگی. برای سهمتان از همسفرهای خوش‌ذوق کوله به دوش... نشسته‌ام و حسرت چه چیزها را می‌خورم! سرد است و هذیانِ آذر به جانم افتاده و کمی، فقط کمی ترس بَرَم داشته. 
  • ۹۵/۰۹/۰۳
  • بلوط