سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

سـایه‌ی سفید

...در شب، نشانی از سایه‌ها نیست. این نور است که تاریکی را نیز، ارمغان می‌آرد

طبقه بندی موضوعی

بزدل مباش!

يكشنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۵۶ ب.ظ
دیگر خود را به رویا مسپار. نه، مگر رویایی در بیداری؛ روشن، مشخص و بی‌آشوب. دیگر شکنجه‌ی خود کافی‌ست؛ آنچه باید کرد را انجام ده. پیشاپیش در هذیان آن غرق مشو و پس از آن هم تا بی‌نهایت در اندیشه‌اش نباش. آماده‌ی همه چیز باش، به خودت اعتماد داشته باش و این بهترین درمان است. [برداشتی اندک دگرگون شده از جان شیفته‌ی رومن رولان] #واژه‌بافی #کتاب‌ستان
۹۵/۰۶/۲۸
بلوط